code
code
code
code
code
code
code
KIELCE, 5 października 2019
Weź udział Wprowadź dane uczestnika_
Imię
Nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Wpisz jaki jest Twój cel uczestnictwa w konferencji
Warunkiem udziału w Konferencji jest:_
  • zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji, które jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji pod adresem www.devforge.it.
  • uiszczenie opłaty za Bilet Wstępu w wysokości podanej przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.
Wesprzyj fundację_

na rzecz fundacji Vive Serce Dzieciom

Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Konferencji „DevForge”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz danych osobowych zarejestrowanych w trakcie konferencji (fotografie, audio-video), przez Transition Technologies PSC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Wyrażam zgodę na rejestrację i rozpowszechnianie przez Transition Technologies PSC sp. z o.o. mojego wizerunku, utrwalonego w postaci fotografii oraz nagrań audio-video z przebiegu Konferencji, poprzez publikację ww. materiałów na stronach internetowych Konferencji www.devforge.it, stronie internetowej Organizatora www.ttpsc.com.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora tj. https://www.facebook.com/KonferencjaDevForge/ https://www.facebook.com/transition.technologies.psc/.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Transition Technologies PSC sp. z o.o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2013 poz. 1422) a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2014 poz. 243 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgodę mogę odwołać w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Technologies PSC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w celach: marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług oraz ofert pracy. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.